en sk
 
 
Kontakt

Kontakt

Prenájom priestorov Juraj Pucheľ
Phone:
+421 911 862 028
email:
 
Správa budovy Marcel Demský
Phone:
+421 911 862 026
email:
 
Close

{Novinky}

{Na kažný deň 300 noviniek}

LEED EBOM certifikácia

Digital Park Einsteinova vstúpil do procesu tzv. zelenej certifikácie podla medzinárodných štandardov LEED, resp. LEED EBOM (Existing Building, Operation and Maintenance). Budova sa nachádza v pre-assessment fáze, pricom proces certifikácie zastrešuje spoločnosť EC Harris ako jeden z popredných medzinárodných konzultantov v tejto oblasti.

O certifikácii LEED

"The Leadership in Energy and Enviromental Design“ (LEED) - Systém ratingu pre ekologicky udržateľné budovy, podľa U.S. Green Building Council (USGBC – Rada zelených stavieb Spojených štátov amerických) - povzbudzuje a urýchľuje globálne osvojenie si ekologicky udržateľného staviteľstva a rozvoja uplatňujúcich sa cez vytváranie a implementáciu všeobecne zrozumiteľných a akceptovaných nástrojov a kritérií. LEED podporuje ekologickú udržateľnosť prístupom k celej budove hodnotením vlastností stavieb v piatich kľúčových oblastiach týkajúcich sa ľudského zdravia a zdravého životného prostredia: udržateľný rozvoj, úspora vody, energetická efektivita, výber materiálov a kvalita vnútorného prostredia.